หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
สภาพทั่วไป
 
 
  ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล โดยมีชื่อว่า “สุขาภิบาลทุ่งควายกิน” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2523 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542
 
 
  เทศบาลตำบลควายกิน ตั้งอยู่ที่ 799 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เทศบาลตำบลทุ่งควายกินมีเนื้อที่ประมาณ 13.675 ตารางกิโลเมตร เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแกลง อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดระยองประมาณ 55 กิโลเมตร
 
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 6,772 คน แยกเป็น
 
ชาย 3,305 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80
 
หญิง 3,467 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,411 ครัวเรือน
  ความหนานแน่นเฉลี่ย 502 คน/ตารางกิโลเมตร
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ทุ่งควายกิน  
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.กองดิน
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.คลองปูน และ อบต.ทุ่งควายกิน  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทต.เมืองแกลง
 
 
 
  เขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน มีชุมชนในเขตรับผิดชอบ จำนวน 11 ชุมชนดังนี้
 
ชุมชนบ้านเนินเขาดิน
ชุมชนโรงโม่
 
ชุมชนบ้านเนินเขาดิน-หนองน้ำเย็น
ชุมชนพันจำท่ากระชาย
 
ชุมชนสินทรัพย์-อำนวยทรัพย์
ชุมชนสี่แยกประแสร์
 
ชุมชนสินสังวาลย์ร่วมใจ
ชุมชนเนินสมบรูณ์
 
ชุมชนหนองกะพ้อร่วมใจ
ชุมชนป่าเตียน
 
ชุมชนหนองกะพ้อพัฒนา    
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  6   เนินเขาดิน     695 350  
5   เขาดินหนองน้ำเย็น     384 94
  4   สินทรัพย์-อำนวยทรัพย์     296 80  
4   สินสังวาลย์ร่วมใจ     552 146
  10   หนองกะพ้อร่วมใจ     367 82  
9   หนองกะพ้อพัฒนา     353 99
  7   โรงโม่     363 77  
2   สี่แยกประแสร์     737 186
  1   เนินสมบูรณ์     601 139  
3   ป่าเตียน     453 109
  รวม     5,301 1,468
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีอาชีพชาวสวน ชาวไร่ เป็นหลัก มีการประกอบอาชีพค้าขายประเภทร้านค้า บางส่วนแต่เป็นส่วนน้อย และมีการประกอบอาชีพรับจ้างจำนวนพอสมควร
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
เริ่มนับ วันที่ 6 ก.พ. 2558
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10