หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ทุ่งควายกิน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับขยายส่วนราชการ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 2566
ทต.บ้านนา   จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 43 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ จำนวน 3 คัน ตามโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2566
ทต.ทุ่งควายกิน   ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มี.ค. 2566
ทต.ทุ่งควายกิน   ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 2566
ทต.บ้านนา   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ทต.บ้านนา   ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน 4 ชิ้น ตามโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ทต.ทุ่งควายกิน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยใจดี หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มี.ค. 2566
ทต.ทุ่งควายกิน   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมบัตรรับรองและเหรียญ สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 จำนวน 1,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ทต.ทุ่งควายกิน   จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ทต.ทุ่งควายกิน   ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566 จำนวน 1,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ทต.ทุ่งควายกิน   ซื้อน้ำดื่มในการจัดทำโครงการแสดงผลงานทางวิชาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ทต.ทุ่งควายกิน   จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการแสดงผลงานทางวิชาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ทต.ทุ่งควายกิน   จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ทต.ทุ่งควายกิน   จ้างจัดสถานที่ ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ทต.ทุ่งควายกิน   โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน ๒๕๖๖) 20 มี.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 113
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
เริ่มนับ วันที่ 6 ก.พ. 2558
 
   
 
 
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10