หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งควายกิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย 0023.3/ว6735 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดระยอง (ดู : 6)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6737 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ดู : 3)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6738 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 (ดู : 2)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6739 การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 (ดู : 1)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6733 การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (ดู : 7)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6729 การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม (ดู : 11)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6730 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 (ดู : 3)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6712 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM (ดู : 22)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6703 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 25667ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ (ดู : 7)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6705 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 3)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6704 แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566 (ดู : 5)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6702 แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim (ดู : 4)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6695 โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Health Hotel) (ดู : 9)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6693 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ใช้พื้นที่ดำเนินโครงการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35 (ดู : 8)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6696 การประชุมคณะจัดทำกรอบแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในพื้นที่วัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง (ดู : 6)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6694 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) (ดู : 8)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6677 การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (ดู : 17)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6681 การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 (ดู : 12)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6676 แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล (ดู : 6)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6675 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 (ดู : 4)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 666
 
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10