หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 
รย 0023.5/ว5073 การตรวจสอบการคลัง การเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว5065 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว5048 จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว5048 2-จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว5048 3-จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
ฉบับแก้ไข 1-แบบสรุปรายชื่อผู้สมัครโครงการวิ่งสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง นิมิฮาล์ฟมาราธอน  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
ฉบับแก้ไข 2-แบบสรุปรายชื่อผู้สมัครโครงการวิ่งสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง นิมิฮาล์ฟมาราธอน  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว5054 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว5063 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว5061 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว5058 การคัดเลือกองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว5049 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว5060 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562 ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว5045 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.2/ว5049 การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว5042 การรายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 จังหวัดระยอง  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.2/ว5044 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว5043 ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
 
รย 0023.2/ว5046 เพิ่มคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
 
รย 0023.3/ว5041 แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 281
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 092-448-3355
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10