หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย 0023.3/ว352 การช่วยเหลือบรรเทาคววามเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า  [ 20 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.3/ว347 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)  [ 20 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.3/ว334 ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์  [ 20 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.3/ว333 ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์  [ 20 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.2/ว335 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 20 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.3/ว305  แฟลตฟอร์มการสำรวจมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Thai Stop COVID)  [ 19 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.5/ว314  แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  [ 19 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.5/ว312  แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563  [ 19 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.1/ว313  การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 19 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.4/ว285 การดำเนินการตามที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารทั่วไป ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.3/ว283 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและรายงานการประเมินสร้างความเข็มแข็งการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รอบที่ 2)  [ 18 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.3/ว274 การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่  [ 18 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.3/ว273 การให้ความช่วยเหลือผู้ค้าตลาดนัดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่  [ 18 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.2/ว263  แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4  [ 18 ม.ค. 2564 ]   
รย 0023.3/ว257 ประชาสัมพันธ์วิธีกำจัดขยะสำหรับผู้ที่แยกสังเกตุอาการที่บ้าน  [ 15 ม.ค. 2564 ]  
รย 0023.3/ว255 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม  [ 15 ม.ค. 2564 ]  
รย 0023.3/ว256 การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers  [ 15 ม.ค. 2564 ]  
รย 0023.2/ว237 ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564  [ 15 ม.ค. 2564 ]  
รย 0023.3/ว235 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับครูอนุบาลและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
รย 0023.3/ว245 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 395
 
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 092-4483355
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10