หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-469
1
2
3
 
 
รย 0023.3/ว3637 การบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ด การบริหารจัดการขยะชายหาด และการบริหารจัดการขยะในทะเลจังหวัดระยอง  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว3635 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย จังหวัดระยอง ครั้งที่3/62 ครั้งที่4 ปีงบประมาณ 62 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 62  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.2/ว3623 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว3574 รายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว3614 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ2561  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว3575 จัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว3617 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนก.ค.-ส.ค.62  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว3620 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว3621 แนวทางปฎิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน user และรหัสผ่าน password เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองว่วนท้องถิ่น e-laas  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว3615 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.2/ว3619 ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2561และประจำปี2562  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว3603 1-แนวทางการดเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว3603 2-แนวทางการดเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว3576 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว3611 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว3579v การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองและของกรมสรรพากร  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว3611 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว3579 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองและของกรมสรรพากร  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว3578 การดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว3581 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 259
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 092-448-3355
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10