หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 


นางสาวลดาวัลย์ ถาวรชัยสิทธิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
โทร : 091-7815343
 


นายจำรัส สังข์วรรณะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
โทร : 087-9241809


นางสาวชมนภัส ใยน้อย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เลขานุการสภา
โทร : 081-1995561
 
 


นายณรงฤทธิ์ หิรัญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
โทร : 065-4600205


นายไพวัน ไพบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
โทร : 087-1588508


นางสาวรัชนก เจริญวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
โทร : 080-5635697


นายพิทักษ์ แวววับศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
โทร : 098-2634330


นายกันตเมศฐ์ กุลโรจน์กนกสิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
โทร : 0989977185


นายพิเชษฐ์ ธงทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
โทร : 063-8432868


นายธนาภรณ์ หอมวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
โทร : 084-1616851


นายธานี คิดรอบคอบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
โทร : 089-4017919


นายสุรพงศ์ ใจดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
โทร : 093-5633492


นายประพัฒน์ หาญกล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
โทร : 089-9387055
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
 
 
   
 
 
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10