หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 

 
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกสมพงษ์ โสมศิริรักษ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริการส่วนตำบลหัวหวาย จังหวัด นครสวรรค์ เพื่อรับคำบรรยายเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกจาก ผอ.มัญชุสา มากสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินเขาดิน และวิทยากร  
<