หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 

 
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน วัดเนินเขาดิน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการการจัดงาน ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณวัดเนินเขาดิน มีกิจกรรมมากมาย และมีนักร้องลูกทุ่ง รุ่ง สุริยา ร่วมกิจกรรมบนเวที และร่วมลอยกระทงกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 16.22 น. โดย คุณ ณัฏฐนนท์ วัชรวาณิชกุล