หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-469
1
2
3
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายโครงการที่อยู่ในแผนสามปี ประจำเดือน สิงหาคม 2562    4 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   20 ส.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน   9 ส.ค. 2562 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายโครงการที่อยู่ในแผนสามปี ประจำเดือน มิถุนายน 2562    6 ส.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายโครงการที่อยู่ในแผนสามปี ประจำเดือน กรกฎาคม 2562    6 ส.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการได้ที่ ห้องพัฒนาชุมชน ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน   5 ส.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน   2 ส.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและหญ้า บนเกาะกลางถนนสุขุมวิท จำนวน 4 เกาะ และงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปูน (งวดที่ 5)   22 ก.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายโครงการที่อยู่ในแผนสามปี ประจำเดือน มิถุนายน 2562   9 ก.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน    27 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)   27 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน   27 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    27 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการการใช้ดุล มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัก การบริ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    27 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   27 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว กรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ให้แก่บุคคลผู้มีสิทธิตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก   25 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2561   11 มิ.ย. 2562 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายโครงการที่อยู่ในแผนสามปี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562    11 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562    11 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องประกาศชื่อนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ ประจำปี 2562   8 พ.ค. 2562 23
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 092-448-3355
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10