หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน  27 ธ.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและประกาศตารางสอบ สถานที่และระเบียบเกี่ยวข้องกับสรรหาฯของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน  20 ธ.ค. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรฐาน 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สอง พ.ศ.2551  20 ธ.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สอง  20 ธ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ การจัดการขยะมูลฝอยและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สอง  20 ธ.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์มแจ้งการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  9 ธ.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ติดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   9 ธ.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง   6 ธ.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  27 พ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  27 พ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  27 พ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังควายคิดเห็นของประชาชนในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน  18 พ.ย. 2562 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง กสรจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  18 พ.ย. 2562 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังควายคิดเห็นของประชาชนในการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน  18 พ.ย. 2562 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562  18 พ.ย. 2562 149
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2562  8 พ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เชื่อมโลกให้ไทยแล่น เพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจและรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวตามแนวทางการขับเคลื่อนด้าน EEC จังหวัดระยอง  5 พ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 น.คณะผู้บริหารมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการ นายชาตรี ชินชนะ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานในสังกัด และ สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพวงมาลา ณ ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง  15 ต.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ผลดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562  12 ต.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศบ้านเพ (สร.บพ.) อำเภอเมืองระยอง เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30น. - 16.30น. วันจันทร์ – วันศุกร์ สมัครด้วยตนเองที่ อบจ.ระยอง เทศบาล อบต. ทุกแห่งในจังหวัดระยอง สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง (ใส่เสื้อโทนสีเหลืองในการเข้าร่วมกิจกรรม) ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 100 บาท (ไม่ได้รับเสื้อและเหรียญ) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 260 บาท (ได้รับเสื้อและเหรียญ) ประเภท วิ่งมินิมาฮาล์ฟราธอน 10.55 กิโลเมตร เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร กำหนดปล่อยตัว มินิมาราธอน ปล่อยตัว 05.45 นาฬิกา (เวลาวิ่งไม่เกิน 2 ชั่วโมง) เดินวิ่ง ปล่อยตัว 06.10 นาฬิกา เงินรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนำเข้ามูลนิธิร่วมจิตน์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ติดต่อสอบถามได้ทาง 038-668797 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน  3 ต.ค. 2562 57
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 092-448-3355
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10