หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2563  29 พ.ค. 2563 142
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ  19 พ.ค. 2563 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง ให้สิทธิเอกชนประมูลรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน  15 พ.ค. 2563 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2563   8 พ.ค. 2563 647
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี พ.ศ.2563  1 พ.ค. 2563 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2563  14 เม.ย. 2563 1465
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งควายกินเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2563  14 เม.ย. 2563 151
ข่าวประชาสัมพันธ์     13 เม.ย. 2563 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายโครงการที่อยู่ในแผนสามปี ประจำเดือน มีนาคม 2563   9 เม.ย. 2563 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ห้ามจําหน่าย จ่าย แจก สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  3 เม.ย. 2563 263
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)  3 เม.ย. 2563 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แนวทางและวิธีการปฏิบัติ สำหรับการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามมาตราการการยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)   2 เม.ย. 2563 193
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ประจำปี 2563   1 เม.ย. 2563 310
ข่าวประชาสัมพันธ์   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  31 มี.ค. 2563 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน  31 มี.ค. 2563 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปลัดเทศบาลมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน  31 มี.ค. 2563 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตราการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (( COVID-19)) ในการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  31 มี.ค. 2563 191
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ในการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดแนบในเอกสารดังต่อไปนี้  24 มี.ค. 2563 199
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  19 มี.ค. 2563 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 ) ประจำปีงบประมาณ 2563   18 มี.ค. 2563 169
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
 
 
   
 
 
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10