หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  20 ม.ค. 2565 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน การประเมิน ITA 2565  20 ม.ค. 2565 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  20 ม.ค. 2565 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฎิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2565  20 ม.ค. 2565 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2560-2565)  20 ม.ค. 2565 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   20 ม.ค. 2565 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA  20 ม.ค. 2565 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบITA  20 ม.ค. 2565 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ธันวาคม 2564  6 ม.ค. 2565 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2564  4 ม.ค. 2565 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565  4 ม.ค. 2565 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ประจำเดือน ธันวาคม 2564   17 ธ.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565  17 ธ.ค. 2564 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งในเขตท้องที่ ร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแกลงจังหวัดระยองวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอแกลง จังหวัดระยอง  15 ธ.ค. 2564 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  1 ธ.ค. 2564 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   24 พ.ย. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  19 พ.ย. 2564 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง มาตรในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  19 พ.ย. 2564 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ซับซ้อน)  19 พ.ย. 2564 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  19 พ.ย. 2564 97
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
 
 
   
 
 
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10