หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 34 เครื่อง  22 พ.ย. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดซื้ออาหารเสนิม (นม) ยู.เอช.ที ภาคเรียนที่ 2/2564  18 พ.ย. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อรถราง  16 พ.ย. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564   4 พ.ย. 2564 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564  1 ต.ค. 2564 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  1 ต.ค. 2564 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564  1 ต.ค. 2564 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปี 2565  1 ต.ค. 2564 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมฝาบ่อพัก สายทางเทศบาลทุ่งควายกิน 5 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งควายกิน โดยวิธีคัดเลือก  17 ก.ย. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานสรุปจำนวนและชื่อโครงการที่ได้รับยกเว้น การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  14 ก.ย. 2564 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี สายทางเทศบาลทุ่งควายกิน 17 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน โดยวิธีคัดเลือก  6 ก.ย. 2564 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยหมู่บ้านสินทรัพย์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งควายกิน โดยวิธีคัดเลือก  6 ก.ย. 2564 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564  1 ก.ย. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   หนังสือ กวจ ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  31 ส.ค. 2564 1051
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสุขุมวิท บริเวณแยกไฟแดงเขาดิน (ฝั่งสะพานลอยและฝั่งโรงโม่) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  13 ส.ค. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางเทศบาลทุ่งควายกิน 19 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  13 ส.ค. 2564 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยนายอุทิศ (ต่อจากของเดิมเชื่อมถนนสุขุมวิท) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  13 ส.ค. 2564 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2564   2 ส.ค. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการโรงเก็บอุปกรณ์กองช่าง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน   22 ก.ค. 2564 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564   5 ก.ค. 2564 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10