หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อ 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 153  
 
ข้อ 027 หลักเกณฑ์การลริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 101  
 
ข้อ 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
ข้อ 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 96  
 
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศ มาตรการการใช้ดุล มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 91  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
มาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 116  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งควายกินครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับประชาคมชุมชนตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 102  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-668-797
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10