หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 145  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 119  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 127  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 141  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560–2562) ไตรมาสที่1-2, 3-4 ประจำปี 2560 และการกำหนดแนวทางวิธีการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 124  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 149  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 26 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 189  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 26 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 149  
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปี 2559และการกำหนดแนวทางวิธีการติดตามและการ ประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 [ 26 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 87  
 
  (1)     2      3