หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตฯ เดือนธันวาคม 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
บัญชีสรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ6เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส 2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
[ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 102  
 
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 197  
 
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 181  
 
แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารเที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 177  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖4 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 171  
 
  (1)  
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
เริ่มนับ วันที่ 6 ก.พ. 2558
 
   
 
 
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10