หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางชมนภัส ใยน้อย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางชมนภัส ใยน้อย
รองปลัดเทศบาล


ว่าง
ตรวจสอบภายใน


นายธีร์อธิศ ธีรโชติวรธรรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางรัชนี วิทยศักดิ์พันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายราชันย์ ไพวงศา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวอังคณา ยาพยนต์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายธีร์อธิศ ธีรโชติวรธรรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา