หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 


ว่าง
ปลัดเทศบาล


นางชมนภัส ใยน้อย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-1995561
 
 


นายธีร์อธิศ ธีรโชติวรธรรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวเสาวลักษณ์ ถนอมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางสาวอำพร สุขาบรูณ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวนันท์นภัส ปาณะวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวภัทร์ชนิสร อนันท์พรนิธิ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายธวัชชัย เย็นสนาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเอกชัย จักรวาฬนรสิงห์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายกิตติศักดิ์ เกิดศักดิ์สิทธิ์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวณัฏฐวรรณ ทรงศิลป์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวธนัญญา สังวราภรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาววัลยา ยั่งยืน
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน


นายณัฏฐนนท์ วัชรวาณิชกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวณิชาพร วิเศษศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
 
 
   
 
 
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10