หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 


นายชาตรี ชินชนะ
ปลัดเทศบาล


นางสาวปิยะมาศ ขุนชัย
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวพวงพยอม เพ็งพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวเสาวลักษณ์ ถนอมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นายธวัชชัย เย็นสนาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวนันท์นภัส ปาณะวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเอกชัย จักรวาฬนรสิงห์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาววัลยา ยั่งยืน
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน


ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวดนิตา โรจนกุลลธร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวณัฏฐวรรณ ทรงศิลป์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวนัดดา วรรณสิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวจุฑามาศ ไทยแท้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางพัทธนันท์ หวังวรวัฒนากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 092-448-3355
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10