หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 


นายชาตรี ชินชนะ
ปลัดเทศบาล


นางสาวปิยะมาศ ขุนชัย
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวเสาวลักษณ์ ถนอมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวเสาวลักษณ์ ถนอมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางสาวอำพร สุขาบรูณ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายธวัชชัย เย็นสนาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวนันท์นภัส ปาณะวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเอกชัย จักรวาฬนรสิงห์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายอุกฤษฏ์ เกิดศักดิ์สิทธิ์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวณัฏฐวรรณ ทรงศิลป์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ตำแหน่งว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาววัลยา ยั่งยืน
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน


นางสาวจุฑามาศ ไทยแท้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางพัทธนันท์ หวังวรวัฒนากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10