หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 
  เขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกินใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างเพียงพอ
 
หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 10 หมู่บ้าน
 
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 3,411 ครัวเรือน
 
ครัวเรือนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ จำนวน 3 ครัวเรือน
 
 
 
ประปาภูมิภาคโดยสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคปากน้ำประแสร์
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง